Om oss

Om RE Equity Fund

RE Equity Fund är ett Stockholm-baserat fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, vårdboenden samt bostäder, utöver vår ihärdighet och strävan att alltid skapa bra boenden och lokaler till våra hyresgäster så brinner vi för hållbarhet.  Genom effektivare energianvändning och genom att tillhandahålla trevliga och hälsosamma bostadsområden kan vi enkelt bidra till mer hållbara fastigheter som har en positiv inverkan på miljön och på det sociala välbefinnandet. 

Vi strävar efter att bidra till utvecklingen av en mer hållbar fastighetssektor i Sverige som i sin tur hjälper till att bekämpa globala klimatförändringar.


Som fastighetsägare behöver vi ta vårt ansvar, vi bidrar genom att:


  • Bekämpa klimatförändringarna genom att öka energieffektiviteten i byggnader och generera förnyelsebar energi.

  • Skapa byggnader som uppfyller användarnas behov och som bidrar till deras hälsa och säkerhet.

  • Långsiktiga fastighetsägare, vi förstår att vi måste ta ansvar. Genom att agera som en långsiktig fastighetsägare och alltid värna om de boende före något annat. Som fastighetsägare kan vi skapa extra välmående och hälsa för våra hyresgäster. Vi har regelbunden kontakt med hyresgästerna för att säkerställa bästa standard.

Vår Investeringsprocess


Vi fokuserar på förvärv och utveckling av främst samhällsfastigheter och hyresbostäder. Vårt team har många års erfarenhet från både fastighetsbranschen samt från finansiering. 


Byggprocess påbörjas


Efter noggrant lyssnat in vad våra hyresgäster söker så kan vi påbörja byggnation. 


Projekt


När vi har hittat ett projekt vi tycker är intressant så gör vi en utvärdering och analys av projektet för att se om det passar in i vår portfölj och strategi. 

Förvaltning


Ett typiskt projekt har en byggtid på ca 8–18 månader.  Därefter sker inflyttning och fastigheten går över till vår egen förvaltning.


Förvärvsutredning


Efter analysarbetet så påbörjar vi vår due diligence (förvärvsutredning). När denna är klar och godkänd så är vi redo att dra igång projektet.